Ο ΤΕΜΠΕΛΑΚΟΣ

Πρόσωπα:

Ριρής,  Φιφής   (αδερφάκια)

Μαμά   Θειος  Μηνάς

ΦΙΦΗΣ: Ριρή, ξύπνα, ξύπνα ειναι εννέα ή ώρα!

ΡΙΡΗΣ: (μισοξυπνημένος ανασηκώνεται λιγάκι, κοιτάζει γύρω του και λέει ψευδά): Και θα είν’ 9 ή ώρα; (ξαναπέφτει και στη στιγμή ροχαλίζει. Ή Φιφή απομακρύνεται στενοχωρημένη. Σέ λίγο ξανάρχεται και τον σκουντάει)

ΦΙΦΗΣ: (κλαψουρίζοντας): Σήκω νά παίξουμεεε…

ΡΙΡΗΣ: (μετα απο τις κουβέρτες): θου λέω άθεμεε! (ροχαλίζει).

ΦΙΦΗΣ: Σου λέω κι έγώ ξύπνα για νά φτιάξουμε τις κατασκευές! (τόν ξανασκουντάει). Αυτά πού ζήτησες από το μπαμπά και σου τά ‘φερε προχτές.

ΡΙΡΗΣ: (Πετάει τις κουβέρτες, τρίβει τά μάτια του μισοξυπνημένος και ψευδά λέει): … ,’Ά… ναι, ναι νά φθιάξουμε ένα θπιτάκι γιά τό θκύλο μαθ!

ΦΙΦΗΣ: Μπράβο, μπράβο, Ριρή μου! “Ας εισαι μισοξυπνημένος, τά λες πολύ σωστά. Σκέψου νά ξυπνήσεις, πόσο ξύπνια θά τά λές.

ΡΙΡΗΣ: (Αυτός όμως ξαναπέφτει στό κρεβάτι του και λέει πάλι ψευδά): “Αλγότελα, λίγο άλγότελα. “Αθε με θέ παλακαλώ, Φιφή, νά πάλω ενα μικλό υπνάκο. (Σέ λίγο ροχαλίζει).

ΦΙΦΗΣ: (φεύγει και λέει): “Ας πάω νά βρώ τά εργαλεία και τά ξύλα γιά τις κατασκευές. Σά θά ξυπνήσει ό Ριρής, νά βάλουμε μπρος. (Στό μεταξύ ό Ριρής ξύπνησε. Σέ λίγο φτάνει ο Φιφής με τά ξύλα).

ΦΙΦΗΣ: Μπράδο, Ριρή μου !… Τί καλός πού εισαι !! Που θά δουλέψουμε, έδώ η’   στην αυλή;

ΡΙΡΗΣ: Ξέλεις, Φιφή, τί λέω; Νά μην παιχθούμε θήμελα τις καταθκευές!

ΦΙΦΗΣ:   Γιατί   Ριρή;

ΡΙΡΗΣ: Γιατί, γιατί βαλγιέμαι…

ΦΙΦΗΣ: Τί θά πει βαριέσαι; Έσύ δέ ζήτησες από τό μπαμπά για κατασκευές;

ΡΙΡΗΣ: Νά, δηλαδής νά παίχθουμε άλλη φολά. Γιά νά γίνει τό θκυλόθπιτο θά κουλασθουμε, θά ιδλώθουμε και τ΄ απόγευμα, άν ζητηθούμε από τή μαμά νά μαθ πάει θτή Παιδική Χαλά και είμαθτε ιδλωμένοι, δεν θά μαθ πάει.

ΦΙΦΗΣ: Καλά τά λές! Ριρή. Αφου μάλιστα πέρασε ή ώρα δέ θά προφτάσουμε νά κάνουμε τό σκυλόσπιτο και νά πάμε και στην Παιδική Χαρά.

ΡΙΡΗΣ: Ωθπου νά ντυθώ, νά νιφθώ, νά κάνω τή πλοθευχή μου, νά πιω τό γάλα μου, θά πελάθει ακόμα κι άλλη ώλα. Αυλιο, αυλιο θ άλχίζουμε άπό πλωι-πλωι.

ΦΙΦΗΣ: Τότες νά παίξουμε τους μπακάληδες. Πήγαινε νά ετοιμαστείς και σέ περιμένω. Μήν άργεις δμως κι έρθει μεσημέρι και δεν προφτάσουμε οϋτε τους μπακάληδες νά παίξουμε.

ΡΙΡΗΣ: “Εννοια θου, Φιφή, έννοια θου. Θά κάνω γλήγολα.

(προχωρεί άργά-άργά. Στό δρόμο χασμουριέται).

(Τό πρωϊ της άλλης μέρας τά δυο αδερφάκια κάθονται στό πάτωμα και φτιάχνουν τό σκυλόσπιτο).

ΦΙΦΗΣ: Ώραιο πού θά γίνει, Ριρή μου, τό σπιτάκι του σκύλου μας!

ΡΙΡΗΣ: Ώλαιο, ώλαιο και βέβια!…

(Χτυπάει ή πόρτα καί ακούγονται καλωσορίσματα).

ΡΙΡΗΣ: Ό θειος Μηνά άπ’τό χωλιό ! …

ΦΙΦΗΣ: (Ξεφωνίζει χαρούμενα) Ω! ό θειος Ο Μηνάς!

(Παρατάνε τό παιχνίδι και τρέχουν νά καλωσορίσουν τό θείο τους. Ακούγονται νέα καλωσορίσματα καί φιλιά. Σέ μιά στιγμή παρουσιάζονται όλοι στή σκηνή. Ή μαμά, ό θειος ό Μηνάς καί τά δυό αδερφάκια. Μετά φεύγουν και ακούγονται διάφορες συζητήσεις άπό μέσα).

ΜΑΜΑ: (Χωρίς νά φαίνεται): Τί κάνει ή  μητέρα, Μηνά;

ΜΗΝΑΣ: (μέ χωριάτικη προφορά) : Τό γιόμα είχε λίγη κάψα, σά κι άγροίκισε άπό μένανε, πώς θά ροδόλαγα κατά την πόλη, σκώθηκε νά σιάξει τούτη δώ τή μου στ αλευριά γιά τά γγονάκια τσι.

ΡΙΡΗΣ: (Φαίνεται λιγάκι, χτυπάει χαρούμενα παλαμάκια και ξεφωνίσει): Πώθ μ’ αλέσει ή μουθταλευλιά!!

ΦΙΦΗΣ: Ριρή μου, πάμε στην κουζίνα νά τή φάμε.

(Μεσολαβεί ένα διάλειμμα). (Ξανάρχονται τά δυό τους στη σκηνή).

ΦΙΦΗΣ: Τί λές, Ριρή, γιά τό σπιτάκι.

ΡΙΡΗΣ: Δέ πλοφτάνουμε… Πέλαθε   ή   ώλα, αυλιο  πλωι-πλωι.

ΦΙΦΗΣ:  Τότε νά ποτίσουμε…

ΡΙΡΗΣ: Νά ποτίθουμε, οχι, οχι σήμελα δέ μπολώ, δαλγιέμαι.

ΦΙΦΗΣ: Τί θά πεί βαριέσαι. (Στό μεταξύ ακούγεται άπό μέσα ή φωνή της μαμάς πού φωνάζει το Φιφή).

ΜΑΜΑ: Φιφή, έλατε μιά στιγμή, γιά νά σάς στείλω γιά θέλημα.

ΦΙΦΗΣ: Ερχόμαστε, μαμά (στό Ριρή) : Σήκω ή μαμά μας θέλει. (Προχωρεί προς τά μέσα, αλλά μόνος του, γιατί, ό Ριρής κάνει, πώς δεν τ” ακούει. Μετά από λίγο γυρίζει ο Φιφής καί του λέει): Ή μαμά ειπε νά πάμε ώς τό φούρνο ν αγοράσουμε παξιμάδια γιά τή γιαγιά.

ΡΙΡΗΣ: Έγώ δέ μπολώ. Κουλάστηκά. “Εχω πολλέθ δουλιέθ κάνει άπ’ τό πλωι.

ΦΙΦΗΣ:  Γιά νά τις ακούσω…

ΡΙΡΗΣ:   Σηκώθηκα,

ΦΙΦΗΣ:   Μετά!

ΡΙΡΗΣ: Πλύθηκα.

ΦΙΦΗΣ: Μετά!

ΡΙΡΗΣ:  Ντύθηκα,

ΦΙΦΗΣ: Δουλειές πού έκαμες, Ριρή μου, κι είσαι απ΄ αυτές κουρασμένος ! !

ΡΙΡΗΣ: Είναι κι άλλη κι άλλη. Σηκώθηκα, πλύθηκα, ντύθηκα, Εκαμα τή πλοσευχή μου έφαγα το γάλα μου κι έφτιαξα τό θκυλόσπιτο.

ΦΙΦΗΣ: Δέν τόφτιαξες. Μόνο πού πήγαμε να τ” αρχίσουμε μαζί και τ’ αφήσαμε…

ΡΙΡΗΣ: (Θυμωμένα): Λίγεθ δουλειέθ είν’ αύτέθ κύλιέ μου μου… Δέ μπολώ ούτε νά ποτίθω, ούτε νά πάω πουθενά. Νά παθ μόνο θου, δέ μπολώ, δέ μπολώ, κουλάσθηκα θου λέω. Πάω νά ξεκουλασθώ.

(Είναι απόγευμα. Στο σπίτι είναι ησυχία. Ό Ριρής γυρίζει τά δωμάτια και φωνάζει δυνατά:

ΡΙΡΗΣ: ΦιΦή!… Φιφή !…

(Φτάνει ώς το μπροστινό δωμάτιο, πού ειναι ή μητέρα του).

ΜΑΜΑ: Ω. τό Ριρή μου! Καλώς τον, καλώς τον! Τώρα ξύπνησες βλέπω. Πήγαινε νά ντυθείς και νά ‘ρθεϊς νά φας τήν κρέμα σου.

(Γυρίζει σέ λίγο ή μαμά, του δίνει τό πιατάκι μέ τήν κρέμα).

ΜΑΜΑ: Τι ωραία κρέμα πού έφτιαξα  εγώ γιά τό   Ριρή μου!

ΡΙΡΗΣ:  Που είναι ο Φιφής;

ΜΑΜΑ: Φάε πρώτα τήν κρέμα σου.

ΡΙΡΗΣ: (Τρώει γρήγορα και κωμικά. Σκουπίζεται πότε μέ πετσέτα, πότε μέ τά μανίκια του) Που  εϊναι ο Φιφής,  μαμά;

ΜΑΜΑ: Ο Φιφής, σά γύρισε άπό τό φούρνο μέ τά παξιμάδια, τον πήρε ό θείος σου νά πάνε ώς τό Λοϋνα Πάρκ. Μετά θά ‘παιρναν τό λεωφορείο, κι  ισως νά χουν φύγει τώρα, γιά νά πάνε στο χωριό. Θά μείνει έκει δυό μέρες, νά δει τή γιαγιά σου και νά παίξει μέ τά ξαδέρφια σου.

ΡΙΡΗΣ: (Εσπρωξε μακριά και μέ πείσμα το πιάτο μέ τήν κρέμα και είπε κλαίγοντας): Γιατί δέ μέ πήρανε και μένααα;

ΜΑΜΑ: Μά έσύ, Ριρή μου, είπες, έγώ τ’ άκουγα άπό μέσα, πώς βαριέσαι, πώς κουράστηκες, πώς δέν μπορείς και τόσα άλλα. Οπως βλέπεις, οχι, δέ σου φταίει κανείς, αλλά νά ξέρεις, πώς όποιος τεμπελιάζει αυτά κι άλλα παθαίνει.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s