Τραγούδια Κατασκήνωσης 2017

Άσατε τω Κυρίω άσμα καινώ…. ευθυμείτω τις… ψαλλέτω, ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς… Τραγουδήστε λοιπόν μαζί μας και στοχαστείτε τα υψηλά νοήματα που τραγούδια ζωηρά ή νοσταλγικά, χορευτικά ή αστεία μας προσφέρουν, όλο το χειμώνα, μέχρι να ανταμωθούμε ξανά!

Made with Padlet

Made with Padlet

Made with Padlet
Advertisements