ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

:  ΛΥΧΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Ομαδάρχισσα:  κα. ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΒΑΚΙΝΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΑΣ:  ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ             

ΟΜΑΔΑ ΑΓΑΠΗΣ: 13/07/2013 ΜΕΣΗΜΕΡΙ, 16/07/2013 ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΠΡΟΤΥΠΩΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:    ΑΦΛΕΚΤΟΣ ΒΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΑΙΑΣ: ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ       ΗΜΕΡΑ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ:  ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΑΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΦΛΕΚΤΟΣ ΒΑΤΟΣ

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Συνήθως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουµε µόνο ἱστορία. Μόνο ὁ Χριστός καί ἡ παναγία µητέρα Του ἔχουν προϊστορία. ∆ηλαδή, πρίν γεννηθοῦν γινότα ἀναφορά σ’ αὐτούς καί στό ἔργο πού θά ἐπιτελοῦσαν ὅταν θά ἔρχονταν στή ζωή αὐτή. Γι’ Αὐτούς µίλησαν οἱ Προφῆτες, ἀλλά καί στή ζωή τῶν Ἑβραίων, καί κυρίως στή λατρευτική τους ζωή, πολλά πράγµατα συµβόλιζαν τό Χριστό καί τήν Παρθένο Μαρία πού θά γινόταν Μητέρα Του.
Ἐπειδή ἐδῶ τό θέµα µας εἶναι ἡ Παρθένος, θά µᾶς ἀπασχολήσουν οἱ προτυπώσεις πού ἀναφέρονται σ’ Αὐτήν. Ὅπως φαίνεται ἀπό τά πράγµατα, ἡ Παναγία µας ἦταν περιεχόµενο ἀλλά καί κορυφή τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης.

Σάν βάτος πού καιγόταν καί δέν κατακαίγοταν. Ο Μωϋσῆς ἔβλεπε τή βάτο νά καίεται χωρίς νά καταστρέφεται.« καί ὁρᾶ ὅτι ἡ βάτος καίεται πυρί καί ἡ βάτος οὐ κατεκαίετο»

Η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους Πατέρες και Υμνογράφους της Εκκλησίας, γιατί παρουσιάζει και τον Υιό του Θεού ως τέταρτο μέσα στη φωτιά. Αναφερόμενος στο γεγονός της φλεγόμενης βάτου, ο Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί: «Μωσής πρώτος βάτον ιδών σε προέλεγε· Διαβάς όψομαι το όραμα το μέγα τούτο». Ο ίδιος εγκωμιάζοντας την Θεοτόκο γράφει: «Χαίροις, η νόμου μεσίτις και χάριτος· το παλαιάς και νέας των διαθηκών επισφράγισμα· το πάσης προφητείας εκφανέστατον πλήρωμα· η ακροστοιχίς της θεοπνεύστου των Γραφών αληθείας»

   ΒΙΒΛΟΣ

Η λογική μου μ’  οδηγεί να την αναζητήσω!

Η σύνθεσή της είναι κάτι το πολύ θαυμαστό!grafikomposxini

Η πληρότητά της, μοναδική!

Η διδασκαλία της, απαράμιλλη!

Η επιστημονική της ακρίβεια, αδιαφιλονίκητη! Η διάσωσή της, θαυμαστή!

Η προφητική της εκπλήρωση, πλήρης!  Η μεταμορφώνουσα δύναμή της, καταπληκτική! Η Χριστοκεντρικότητά της, ασύγκριτη!

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί έβαζαν οι συγγραφείς τη διάθεση, το νου τους το φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και το χέρι τους σαν έγραφαν το κινούσε το χέρι του Θεού!

Αυτό φαίνεται στο μορφωτικό επίπεδο των συγγραφέων που ποικίλλει από αγραμμάτους ως πολύ μορφωμένους.

Στη θαυμαστή ενότητά του, που τα 76 βιβλία του (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) συγκροτούν μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με πλήρη και μοναδική ενότητα, από το 1500 π.Χ. ως το 95μ.Χ. παρόλο που γράφηκαν από διάφορα πρόσωπα, με διαφορετικό επίπεδο και από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Διαθέτουν απόλυτη συνοχή, αλληλουχία και αξιοπιστία, χωρίς εσωτερικές ή εξωτερικές αντιφάσεις. Αυτή η ενότητα δείχνει ακριβώς ότι ο ουσιαστικός της συγγραφέας είναι ο Ένας, ο Πάνσοφος Θεός.

Στο άφθαστο περιεχόμενο της Αγίας Γραφής.  Περιέχει μεγάλες αλήθειες, ασύλληπτα νοήματα παντελώς απρόσιτα στον ανθρώπινο νου, σε απαράμιλλο πνευματικό ύψος, με θείο φωτισμό, τέλειο και μοναδικό.

Στην ιστορία της Βίβλου. Το μήνυμά του παραμένει πάντα νέο και δροσερό. Αγαπήθηκε κι έγινε πηγή παρηγοριάς, δύναμης και σωτηρίας. Μισήθηκε και από πολλούς. Την πολέμησαν με λύσσα, με συκοφαντίες, με σαρκασμούς, με μαρτύριο, παρόλα αυτά παραμένει αμείωτο το μεγαλείο της και η δυνατότητά της να οδηγεί λαούς και πρόσωπα στην μεταμόρφωση και τη λύτρωση. Άφθαρτος και αθάνατος είναι ο Θεός που τη χάρισε στους ανθρώπους. Άφθαρτη και αθάνατη παραμένει κι η Αγία Γραφή, για να φωτίζει τον άνθρωπο και το δρόμο του. Οι μεταφράσεις της ξεπέρασαν τις 2000 γλώσσες και διαλεκτους. ¨Ολες οι γωνιές της γης ακούουν το μήνυμά της και δέχονται το φως της. Ισχύει ο λόγος του Θεού : “ο ουρανός και η γη παρελεύσονται οι δε λόγοι μου ου παρέλθωσι”.

Στην καταλυτική επίδρασή της. Οι αποθαρρυμένοι όταν τη μελετούν ενθαρρύνονται. Οι δειλοί μεταβάλλονται σε γενναίους. Οι σκλάβοι στα πάθη τους ελευθερώνονται. Οι λαοί εκπολιτίζονται. Οι διώκτες της γίνονται θερμοί υπερασπιστές και απόστολοί της.

Στην εκπλήρωση των προφητειών της Αγίας Γραφής. Τρανή και ακλόνητη μαρτυρία για τη θεοπνευστία   της αγίας Γραφής είναι η εκπλήρωση των προφητειών που αναφέρονται σε γεγονότα που θα πραγμαποιούνταν στο μέλλον, προφητείες για πρόσωπα, λαούς και έθνη, για τον Ιησού Χριστό, τον ερχομό του εδώ στη γη, τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τα πάθη του, την Ανάστασή Του και την ανάληψη, που εκπληρώθηκαν με θαυμαστή ακρίβεια ως τις παραμικρότερες λεπτομέρειές τους.

Στην ιστορική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Λεπτομερής προσήλωση στην ιστορική λεπτομέρεια. Αναρίθμητες αναφορές σε γεγονότα, λαούς και τόπους. Η επιστήμη της Αρχαιολογίας επιβεβαώνει την ακρίβεια των αναφορών που γίνονται στα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής. Δίνει εσωτερικές αποδείξεις της θεοπνευστίας της και επιβεβαιώνει και από εξωτερικά συνταρακτικά γεγονότα και αποδείξεις.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

Στην Ιερά μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους φυλάσσεται η Ιερά εικόνα της Παναγίας της «Γερόντισσας». Έλαβε δε την ονομασία αυτή από ένα θαύμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του θανάτου ενός γέροντος ορθοδόξου ηγουμένου. Η Ιστορία έχει ως εξής. Σε έναν ασθενή ευσεβέστατο ηγούμενο ο Θεός απεκάλυψε την ημέρα του θανάτου του. Αυτός ηθέλησε πριν πεθάνει να κοινωνήσει τα Άχραντα μυστήρια. Ζήτησε λοιπόν από τον εφημέριο ιερομόναχο να βιαστεί για να προλάβει να τον κοινωνήσει. Εκείνος, όμως, καθυστερούσε και ο Γέροντας εκινδύνευε ν’ αποθάνει χωρίς να κοινωνήσει. Τότε από την εικόνα της Θεοτόκου ηκούσθη μια οργισμένη φωνή να ερωτά τον ιερομόναχο γιατί αργούσε και δεν συμμορφωνόταν με την παράκληση του Γέροντα. Όπως ήταν φυσικό ο ιερομόναχος συμμορφώθηκε και τρέμοντας σύγκορμος έκανε το λειτούργημά του. Έκτοτε η εικόνα αυτή ονομάσθηκε «Παναγία η Γερόντισσα», επειδή υπεστήριξε την παράκληση του Γέροντος.

Η Παναγία Γερόντισσα είναι θαυματουργή εικόνα. Στην εικόνα, που βρίσκεται στον κίονα του αριστερού χορού του καθολικού της Μονής, η Παναγία παριστάνεται σε όρθια στάση δεήσεως χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται και ένα πιθάρι που ξεχειλίζει θυμίζοντας μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του Γέροντος (εξ ου και Γερόντισσα) γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της Μονής. σε μια επιδρομή Σαρακηνών στη Μονή ένας απ’ αυτούς προσπάθησε να σχίση την εικόνα σε κομμάτια, για να ανάψει μ’ αυτά το τσιμπούκι του, αλλά έχασε αμέσως την όραση του και οι σύντροφοι του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του, ώστε παρήγγειλε στους δικούς του ακόμα και μετά το θάνατο του να πάνε στο Άγιο Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι, πράγμα το όποιο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί ογδόντα χρόνια. στην σημερινή της μορφή η εικόνα είναι μάλλον επιζωγραφισμένη.

Το αργυρό κάλυμμα της εικόνας αναρτήθηκε τον 17ο αιώνα, έπειτα από εκφρασμένη επιθυμία της ίδιας της Παναγίας και με χρήματα Κωνσταντινουπολίτισσας αρχόντισσας.

 Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΗ ΜΟΝΗ

Κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το έτος 1020, η αγία εικόνα της Αντιφωνήτριας έκανε το ακόλουθο θαύμα στην Μονή Κωσταμονίτου.

Κατά την πρώτη του μηνός Αυγούστου κατά την οποία εορτάζει η αγία Εκκλησία μας την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο τότε εκκλησιάρχης της μονής ονόματι Αγάθων, ήταν πολύ λυπημένος γιατί η μονή εστερείτο τα αναγκαία προς ευπρέπεια και φωτοχυσία της εκκλησίας. Ήταν παραμονή της εορτής της ανακομιδής του λειψάνου του αγίου Στεφάνου, πολιούχου της μονής και ευρισκόμενος σε τέτοια θλίψη παρακαλούσε τη Θεοτόκο με θερμά δάκρυα, γονατισμένος μπροστά στην αγία της Εικόνα όλη νύχτα. Νηστικός και κουρασμένος καθώς ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο και αμέσως ήλθε σε έκσταση και ακούει φωνή από την εικόνα της Αντιφωνήτριας που του έλεγε να μην λυπάται και στεναχωρείται, γιατί αυτή φροντίζει για κάθε πράγμα στο Άγιον Όρος.

Πραγματικά προς διαβεβαίωση των λεγομένων, το πιθάρι της εκκλησίας γέμισε από λάδι καθώς και τα υπόλοιπα δοχεία της μονής από τα αναγκαία προς το ζην. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αγάθων ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας για την όραση. Αμέσως έφυγε και πήγε στο ναό. Όταν διαπίστωσε ότι το πιθάρι του λαδιού ήταν γεμάτο. Εξεπλάγην και κήρυξε μεγαλόφωνα σε όλους τους αδελφούς το θαύμα.

Η Παναγία Γερόντισσα συνεχίζει μέχρι και σήμερα να επιτελεί πολλά θαύματα, να εμπνέει, να καθοδηγεί, να παρηγορεί, να μεσιτεύει για όλους μας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s